قوانین کنسل کردن تالار پذیرایی

قوانین کنسل کردن تالار پذیرایی 

 خیلی مواقع ممکنه پیش بیاد که بعد از قرار داد با یک تالار عروسی بنا به مشکلاتی مراسم عروسی بهم بخوره . حال تکلیف هزینه ای که برای تالار پذیرایی شده چست ؟

قوانین کنسل کردن تالار عروسی چیست ؟

بهتر است بدانیم که وقتی مراسم عروسی بعد از قرار داد بستن تالار پذیرایی بهم می خورد تکلیف چیست ؟

درصورت کنسلی قرارداد از سوی متولی به هر علتی استرداد وجه پرداختی به مهمان از طرف این واحد صنفی به صورت ذیل انجام خواهد پذیرفت. 
          تا  45  روز مانده به موعد قرار داد 5% از حداقل منوی قرار داد کسر می گردد 
          تا  30  روز مانده به موعد قرار داد 15% از حداقل منوی قرارداد کسر می گردد. 
          تا  15  روز مانده به موعد قرار داد 20%از حداقل منوی قرارداد از متولی کسر می گردد. 
          کمتر از 10 روز مانده به موعد قرار داد 30% از حداقل منو قرارداد کسر می گردد. 

 

وب سایت اتحادیه تالارهای پذیرایی در تهران 

بخشنامه در خصوص میزان جریمه مذکور برای کارفرمایانی که از اتباع خارجی استفاده می نمایند.

همکاری آموزش اتاق اصناف با مرکز علمی کاربردی اتحادیه تالار های پذیرایی

بخشنامه در مورد بیمه کردن اموال

 

به اشتراک بگذارید

نویسنده

امین امیدوار

تالار سرچ 

بزرگترین مرجع معرفی تالار های پذیرایی در تهران